आमच्याशी संपर्क साधा

नाट्य संस्कार कला अकादमी

२०५, शुक्रवार पेठ, काळ्या हौदा जवळ ,
पाटसकर मार्ग, गोपाळ कृष्ण सोसायटी,
पुणे ४११००२, महाराष्ट्र.

वेळ      : सोमवार ते शनिवार दुपारी १२ ते ४
कार्यालय : +९१  २० २४४७८२६८