आमच्याशी संपर्क साधा

नाट्य संस्कार कला अकादमी

२०५, शुक्रवार पेठ, काळ्या हौदा जवळ,
पाटसकर मार्ग, गोपाळकृष्ण सोसायटी,
पुणे ४११००२, महाराष्ट्र.

संपर्क   : प्रकाश पारखी
वेळ      : दुपार १२ ते ४ संध्याकाळ.
वेळ      : सोमवार ते शनिवार.
मोबाइल  : २२३०३३०३
फोन: ०२०४७८२६८Recent Comments
    Archives
    Categories
    • No categories
    Powered By Indic IME